หน้าแรก 
 
 
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
ได้ดำเนินงานสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องผลิตน็อตสกรู เครื่องตะไกรตัด และพับเหล็ก มากกว่า 50 ปี และทำงานด้านพลาสติกมากกว่า 20 ปี ตลอดเวลาการทำงานได้เน้นระบบงานเพื่อคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับและพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ
จากบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป จนถึงบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้า ของประเทศ บริษัทได้ทำการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัท ฯ จึงมีความสามารถผลิต โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน สำหรับสถานศึกษา ที่เป็นโครงสร้างพลาสติก โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก. ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย
more >>