หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด (ภาคใต้)

จังหวัดพัทลุง

1

โรงเรียนวีรนาทศึกษา

2

โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก

จังหวัดสงขลา

1

บริษัท จอยอัส จำกัด

6

โรงเรียนศรีวิทยา

2

โรงเรียนบัวหลวง

7

โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

3

โรงเรียนบ้านโคกสมานคุณ

8

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่

4

โรงเรียนมัสยิด ยูมัส อิสลาม

9

โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

5

โรงเรียนวงศ์วิทย์

จังหวัดสตูล

1

ร.ร.มุสลิมศึกษา

6

ร.ร.บ้านป่าแก่บ่อหิน

2

ร.ร.บ้านกุบังปะโหลด

7

ร.ร.บ้านวังสายทอง

3

ร.ร.บ้านเขาไคร

8

ร.ร.วรรธนะสาร

4

ร.ร.บ้านควนโดนวิทยา

9

ร.ร.อนุบาลท่าแพพัฒนา

5

ร.ร.บ้านท่าน้ำเค็มใต้

10

ร.ร.อนุบาลมุสลิมสตูล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1

โรงเรียนประถมตวงวิชช์

3

โรงเรียนเยาวเรศวิทยา

2

โรงเรียนพุทธยาศรม