หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัทตงวาเฮงจำกัด(ปริมณฑล)

จังหวัดนครปฐม

1 ร.ร.เกษมสุริยัมนาจ 12 ร.ร.เพิ่มวิทยา 23 ร.ร.วัดพุทธรรมรังษี
2 ร.ร.คลองทางหลวง 13 ร.ร.วัดคลองทางหลวง 24 ร.ร.วัดลำพญา
3 ร.ร.คลองบางกระทึก 14 ร.ร.วัดจินดาราม 25 ร.ร.วัดวังน้ำเขียว
4 ร.ร.งิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 15 ร.ร.วัดตุ๊กตา(ภิทัยธารามประสิทธิ์) 26 ร.ร.วัดศิลามูล
5 ร.ร.บางหลวงวิทยา 16 ร.ร.วัดนิลเพชร 27 ร.ร.วัดสัมปทวน
6 ร.ร.บ้านคลองบางกระจัน 17 ร.ร.วัดบัวหวั่น 28 ร.ร.วัดห้วยตะโก
7 ร.ร.บ้านบางประแดง 18 ร.ร.วัดบางปลา 29 ร.ร.หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
8 ร.ร.บ้านประตูน้ำพระพิมล 19 ร.ร.วัดบางไผ่นารถ 30 ร.ร.อนุบาลกำแพงแสน
9 ร.ร.บ้านห้วยกรด 20 ร.ร.วัดบางพระ 31 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก
10 ร.ร.บ้านห้วยพลู 21 ร.ร.วัดบึงลาดสวาย 32 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
11 ร.ร.บุญยศรีสวัสดิ์ 22 ร.ร.วัดผาสุการาม

จังหวัดนนทบุรี

1 ร.ร.ซอและฮ์ศึกษา 8 ร.ร.วัดลำโพ 7 ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส
2 ร.ร.ดอนตะลุมพุก 9 ร.ร.วัดศรีเขตนันทาราม 14 ร.ร.สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
3 ร.ร.ทานสัมฤทธิ์วิทยา 10 ร.ร.วัดศาลากุล 15 ร.ร.อนุบาลดวงพร
4 ร.ร.ธนพร เซ๊นต์แมรี่ แอน 11 ร.ร.วัดสนามนอก 16 ร.ร.อนุบาลบรรลือทรัพย์
5 ร.ร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 12 ร.ร.วัดสะพานสูง 17 ร.ร.อนุบาลสุรีย์ลักษณ์
6 ร.ร.รัตนโกสินทร์สมโชบางเขน 13 ร.ร.วัดเอนกดิษฐราม 18 ร.ร.อนุบาลอัมพรรัตน์

จังหวัดปทุมธานี

1 ร.ร.คลองบ้านพร้าว 14 ร.ร.นานาชาติสยาม 27 ร.ร.วัดเปรมประชากร
2 ร.ร.คลองหนึ่ง (แก้วนิมิต) 15 ร.ร.บางชวดอนุสรณ์ 28 ร.ร.วัดมะขาม (ศรีวิทยาคาร)
3 ร.ร.ชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ 16 ร.ร.ลิ้นจี่อุทิศ 29 ร.ร.วัดมูลจินดาราม
4 ร.ร.ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร (วรพงษ์อนุกูล) 17 ร.ร.วัดกล้าชอุ่ม 30 ร.ร.วัดเวฬุวัน
5 ร.ร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 18 ร.ร.วัดเกิดการอุดม 31 ร.ร.วัดสุทธาวาส
6 ร.ร.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 19 ร.ร.วัดชัยมังคลาราม 32 ร.ร.วัดสุวรรณ
7 ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ 20 ร.ร.วัดเซียนเขต 33 ร.ร.วัดแสงมณี
8 ร.ร.โชคชัยรังสิต 21 ร.ร.วัดนาวง 34 ร.ร.ศาลาลอย
9 ร.ร.ทวิวิชช์ 22 ร.ร.วัดทศทิศ 35 ร.ร.สหราษฎร์บำรุง
10 ร.ร.เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 23 ร.ร.วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 36 ร.ร.สายปัญญารังสิต
11 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา69 24 ร.ร.วัดบางเดื่อ 37 ร.ร.สารสาสน์วิเทศรังสิต
12 ร.ร.ธัญบุรี 25 ร.ร.วัดบางนางบุญ 38 ร.ร.สุเหร่าใหม่เจริญ
13 ร.ร.ธัญรัตน์ 26 ร.ร.วัดบางพูน 39 ร.ร.อนุบาลวิภารัตน์

จังหวัดสมุทรปราการ

1 ร.ร.ถาวรานุกูล 6 ร.ร.มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 11 ร.ร.วัดเสาธงนอก
2 ร.ร.ท้ายหาด 7 ร.ร.ราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 12 ร.ร.สุมานัน
3 ร.ร.เทพสุวรรณชาญวิทยา 8 ร.ร.วัดทรงธรรม 13 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
4 ร.ร.ธรรมารวุธธาราม 9 ร.ร.วัดบัวโรย
5 ร.ร.บ้านตะวันจาก 10 ร.ร.วัดสลุดสุวรรณภูมิ

จังหวัดสมุทรสาคร

1 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย 2 โรงเรียนอนุบาลน้อมจิตต์