หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด(ภาคตะวันออก)

จังหวัดจันทบุรี

1 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

จังหวัดชลบุรี

1 ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ 26 ร.ร.บ้านหนองแสม
2 ร.ร.เกาะจันทร์พิทยาคาร 27 ร.ร.บ้านห้วยหวาย
3 ร.ร.ชลกัลยานุกุลแสนสุข 28 ร.ร.บุญจิตวิทยา
4 ร.ร.ชุมบ้านตลาดทุ่งเหียง 29 ร.ร.ประภัสสรวิทยา
5 ร.ร.ณัฏฐเวศม์ (สัตหีบ) 30 ร.ร.ปรีชานุศาสน์
6 ร.ร.ดวงมณี 31 ร.ร.พนัสพิทยาคาร
7 ร.ร.ทุ่งเหียงพิทยาคม 32 ร.ร.มารีวิทย์พัทยา
8 ร.ร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 33 ร.ร.วัดทรงธรรม
9 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 42 34 ร.ร.วัดท่าบุญมี
10 ร.ร.บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 35 ร.ร.วัดท่าบุญมี
11 ร.ร.บ้านเขาสัตตพรหม 36 ร.ร.วัดนากระจอก
12 ร.ร.บ้านเขาใหญ่ 37 ร.ร.วัดเนินตามาก
13 ร.ร.บ้านคลอง 38 ร.ร.วัดพานทอง
14 ร.ร.บ้านคลองกุ่ม 39 ร.ร.วัดวรพรตสังฆาวาส
15 ร.ร.บ้านคลองโค 40 ร.ร.วัดหนองกาน้ำ
16 ร.ร.บ้านคลองตาเพชร 41 ร.ร.วัดหน้าพระธาตุ
17 ร.ร.บ้านคลองยาง 42 ร.ร.ศรีสุวิช
18 ร.ร.บ้านโคร้งประตู 43 ร.ร.สาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"มหาวิทยาลัยบูรพา
19 ร.ร.บ้านตลาดเนินหิน 44 ร.ร.สุอารีวิทยา
20 ร.ร.บ้านธรรมรัตน์ 45 ร.ร.อนุบาลเกาะจันทร์
21 ร.ร.บ้านน้ำซับ 46 ร.ร.อนุบาลนฤมล
22 ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 47 ร.ร.อนุบาลบ่อทอง
23 ร.ร.บ้านโป่งเกตุ 48 ร.ร.อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม
24 ร.ร.บ้านไร่เสธ์ 49 ร.ร.อนุบาลร่มไม้
25 ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2

จังหวัดระยอง

1 เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา 8 ร.ร.ระยองวิทยาคมปากน้ำ
2 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 9 ร.ร.วัดตะพงนอก
3 ร.ร.นิคมวิทยา 10 ร.ร.วัดเภตราสุขารมย์
4 ร.ร.บ้านค่าย 11 ร.ร.อนุบาลปิยะอาทร
5 ร.ร.บ้านมาบตาพุด 12 ร.ร.อนุบาลระยองวัดหนองสนม
6 ร.ร.บ้านห้วยปราบ 13 ร.ร.อารีย์วัฒนา
7 ร.ร.ระยองวิทยาคม 14 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลระยอง