หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด (ภาคเหนือ)

จังหวัดเชียงราย

1 บจก. มิวนิคบุ๊คเซ็นเตอร์ 6 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
2 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 7 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
3 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 9 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
5 โรงเรียนเมืองเชียงราย 10 โรงเรียนอนุบาลพรรณี

จังหวัดเชียงใหม่

1 ร.ร.โกวิทธำรง (เชียงใหม่) 12 ร.ร.วัดเวฬุวัน
2 ร.ร.ชุมชนวัดศรีคำชมภู 13 ร.ร.วัดห้วยทราย
3 ร.ร.ดาราวิทยาลัย 14 ร.ร.วิชัยวิทยา
4 ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม 15 ร.ร.ศิริมังคลาจารย์
5 ร.ร.บ้านไร่ 16 ร.ร.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์
6 ร.ร.บ้านลวงเหนือ 17 ร.ร.สันติสุข
7 ร.ร.บ้านสันป่าสัก 18 ร.ร.สันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์ฯ)
8 ร.ร.แม่แจ่ม 19 ร.ร.สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
9 ร.ร.วัดบวกครกเหนือ 20 ร.ร.หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
10 ร.ร.วัดประชาเกษม 21 ร.ร.ฮอดพิทยาคม
11 ร.ร.วัดวังขามป้อม 22 สถาบันภาษาและการพัฒนาระบบความคิด Smartkids

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ท 3 โรงเรียนวัดท่ายาง
2 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

จังหวัดนครสวรรค์

1 โรงเรียนเขาสามยอด

จังหวัดพะเยา

1 โรงเรียนอนุบาลศรีชัยวิทยา

จังหวัดพิษณุโลก

1 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่73

จังหวัดเพชรบูรณ์

1 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 2 โรงเรียนอนุบาลพิทยาหล่มสัก

จังหวัดแพร่

1 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 4 โรงเรียนสองพิทยาคม
2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
3 โรงเรียนเมืองแพร่

จังหวัดลำพูน

1 โรงเรียนวชิรป่าซาง 6 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
2 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 7 โรงเรียนป่าซาง
3 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 8 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
4 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 9 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
5 โรงเรียนบ้านน้ำดิบวิทยาคม

จังหวัดสุโขทัย

1 ร.ร.เมืองเชลียง

จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ร.ร.จริมอนุสรณ์ 2 10 ร.ร.บ้านปากปาด
2 ร.ร.ชุมชนผาเลือดวิทยาการ 11 ร.ร.บ้านสีเสียดบำรุง
3 ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 ร.ร.บ้านห้วยก้านเหลือง
4 ร.ร.ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 13 ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง
5 ร.ร.น้ำพร้าสามัคคี 14 ร.ร.บ้านห้วยลึก
6 ร.ร.บ้านโคกวิทยาคม 15 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 13
7 ร.ร.บ้านนาบัว 16 ร.ร.วัดวังสัมพันธ์
8 ร.ร.บ้านนาไพร 17 ร.ร.วัดหนองหิน
9 ร.ร.บ้านน้ำหมัน