หน้าแรก 
 
 
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัทตงวาเฮงจำกัด  

จังหวัดกรุงเทพฯ

1 ACACIA 52 ร.ร.เลิศอุบลอนุบาล
2 ORIETAL CULTURE CAMPUS 53 ร.ร.วรรณวิทย์
3 T.T.NATURAL TOYS 54 ร.ร.วังเด็กพัฒนา
4 The American School of Bangkok 55 ร.ร.วัดชนะสงคราม
5 TINYTOTS INTERNATIONAL LEARNING CENTRE CO. LTD. 56 ร.ร.วัดชัยชนะสงคราม
6 ณัฐกาเนอสเซอรี่ 57 ร.ร.วัดช่างเหล็ก
7 ร.ร.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 58 ร.ร.วัดบวรนิเวศ
8 ร.ร.กันตะบุตร 59 ร.ร.วัดพลับพลาชัย
9 ร.ร.กานดา 60 ร.ร.วัดราชบพิธ
10 ร.ร.กุลวรรณศึกษา 61 ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
11 ร.ร.เกาหลี แซเดิ้ล 62 ร.ร.วัดอมรินทราราม
12 ร.ร.โกวิทธำรง 63 ร.ร.สตรีวรนาถบางเขน
13 ร.ร.จิตรดา 64 ร.ร.สตรีวิทยา 2
14 ร.ร.โชคชัยลาดพร้าว 65 ร.ร.สมบุญวิทย์
15 ร.ร.ซอยแอนเนกซ์ 66 ร.ร.สรรพาวุธบำรุง
16 ร.ร.ซางตาครู้สคอนแวนท์ 67 ร.ร.สวนอนันต์
17 ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา 68 ร.ร.สัมมาชีวศิลป
18 ร.ร.ฐานปัญญา 69 ร.ร.สาธิตจุฬา
19 ร.ร.ณัฏฐเวศม์ 70 ร.ร.สายประสิทธิ์
20 ร.ร.ดรุณพัฒน์ 71 ร.ร.สารสาสน์พิทยา
21 ร.ร.ดลวิทยา 72 ร.ร.สารสาสน์วิเทศธนบุรี
22 ร.ร.ดุสิตวิทยา 73 ร.ร.สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่
23 ร.ร.เด่นสยาม 74 ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบอน
24 ร.ร.ตรอกจันทน์วิทยา 75 ร.ร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
25 ร.ร.ทับทอง 76 ร.ร.สารสาสน์วิเทศสายไหม
26 ร.ร.ทุ่งมหาเมฆ 77 ร.ร.สารสาสน์เอกตรา
27 ร.ร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 78 ร.ร.สิริเทพ
28 ร.ร.นฤมนทิน ธนบุรี 79 ร.ร.โสมาภา 2
29 ร.ร.นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย 80 ร.ร.โสมาภานุสสรณ์
30 ร.ร.นานาชาติกีรพัฒน์ 81 ร.ร.หอวัง
31 ร.ร.นานาชาติทรินิตี้ 82 ร.ร.อนุบาลกาญจนาพร
32 ร.ร.นานาชาตินีวา 83 ร.ร.อนุบาลเชาวน์ดี
33 ร.ร.นานาชาติพระคุณกรุงเทพ 84 ร.ร.อนุบาลทานตะวัน
34 ร.ร.เบญวรรณศึกษา 85 ร.ร.อนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี
35 ร.ร.ประถมนนทรี 86 ร.ร.อนุบาลบ้านแก้ว
36 ร.ร.ประสาทวุฒิ 87 ร.ร.อนุบาลบ้านพลอยเพลิน
37 ร.ร.ประเสริฐธรรม 88 ร.ร.อนุบาลปรางทิพย์
38 ร.ร.ปราชญ์ไทย 89 ร.ร.อนุบาลปิยะวิทย์
39 ร.ร.ปัญจทรัพย์ กรุงเทพ 90 ร.ร.อนุบาลพรพิมพ์
40 ร.ร.เปรมฤดี 91 ร.ร.อนุบาลเลิศนุวัฒน์
41 ร.ร.พรพิมพ์ พระราม 2 92 ร.ร.อนุบาลวรีรัตน์
42 ร.ร.พระโขนงพิทยาลัย 93 ร.ร.อนุบาลวัฒนิเวศน์
43 ร.ร.พระแม่มารี สาทร 94 ร.ร.อนุบาลวัดปรินายก
44 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 95 ร.ร.อนุบาลแสงอรุณพระนคร
45 ร.ร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ 96 ร.ร.อยู่เย็นวิทยา
46 ร.ร.เพาะปัญญา 97 ร.ร.อัสสัมชัญ ธนบุรี
47 ร.ร.ภาษาพาเพลิน 98 ร.ร.อิกเราะสามัญศึกษา
48 ร.ร.มหาวีรานุวัตร 99 ร.ร.แอ๊คแวนตีสเอกมัย
49 ร.ร.ยุวทูตศึกษา 100 วัดเรืองยศสุทธาราม
50 ร.ร.ราชวินิต มัธยม 101 ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก คิด คิด
51 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย