หน้าแรก 
 
 
  ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม S6 มัธยม resizeDSC06740.JPG  
 
  ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม S6 มัธยม resizeDSC06725.JPG  
 
  ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม S6 มัธยม resizeDSC06724.JPG  
 
  ร.ร.มัธยมวัดดุสิตาราม S6 มัธยม resizeDSC06719.JPG  
 
  ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) S4 ประถม resizeDSC06653.JPG  
 
  ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) S4 ประถม resizeDSC06655.JPG  
 
  ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) S4 ประถม resizeDSC06654.JPG  
 
  โต๊ะ Center พับได้ + เก้าอี้6ตัว ระดับปฐมวัย CenterFlod3.jpg  
 
  โต๊ะ Center พับได้ + เก้าอี้6ตัว ระดับปฐมวัย CenterFlod2.jpg  
 
  โต๊ะ Center พับได้ + เก้าอี้6ตัว ระดับปฐมวัย CenterFlod1.jpg  
 
โต๊ะเรียน มอก.1494-2541และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541 ยืดหยุ่น ทนทาน เสริมสร้างจินตนาการแห่งวัยเรียน
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
บริษัท ตงวาเฮง จำกัด
ได้ดำเนินงานสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น เครื่องผลิตน็อตสกรู เครื่องตะไกรตัด และพับเหล็ก มากกว่า 50 ปี และทำงานด้านพลาสติกมากกว่า 20 ปี ตลอดเวลาการทำงานได้เน้นระบบงานเพื่อคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับและพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อนำไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ
จากบริษัทที่ทำเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป จนถึงบริษัทชั้นนำระดับแนวหน้า ของประเทศ บริษัทได้ทำการวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ปัจจุบัน บริษัท ฯ จึงมีความสามารถผลิต โต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน สำหรับสถานศึกษา ที่เป็นโครงสร้างพลาสติก โดยผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ มอก. ได้เป็นรายแรกในประเทศไทย
more >>