หน้าแรก 
 
 
โต๊ะเรียน มอก.1494-2541และ เก้าอี้เรียน มอก.1495-2541 ยืดหยุ่น ทนทาน เสริมสร้างจินตนาการแห่งวัยเรียน
   
 

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ ใช้ผลิตภัณฑ์ โต๊ะเรียน เก้าอี้เรียน ของบริษัท ตงวาเฮงจำกัด (ภาคตะวันตก)

จังหวัดกาญจนบุรี

1 ร.ร.วัดพุน้อย 2 ร.ร.ดิศกุล

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย    

จังหวัดราชบุรี

1 โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา